परंपरा

chinchwad-home-banner-after-img

श्रीमन् महासाधू श्री मोरया गोसावी महाराज यांची वंश परंपरा

श्रीमन् महासाधू श्री मोरया गोसावी महाराजांच्या तपश्चर्येमुळे चिंचवडला अष्टविनायकांइतके महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या मंदिरातील सर्व समाध्यांचे दर्शन घेतल्याने अष्टविनायक दर्शनाचा एकाच ठिकाणी लाभ होतो. महाराष्ट्रातील गणपतीच्या प्रमुख साडेतीन पीठांपैकी मोरगाव, राजूर आणि पद्मालय हे पूर्ण तर चिंचवड हे अर्धपिठ आहे.

इतर सत्पुरुष

मराठी english